Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Kαλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση και στην Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων 

Ο ρόλος της γνώσης στη Δημόσια Διοίκηση είναι πολυδιάστατος και απαιτητικός καθώς επεκτείνεται πλέον πέρα από τα ζητήματα ρουτίνας σε θέματα πιο περίπλοκα, πολυσύνθετα, που ο πολίτης και η Πολιτεία αναμένουν άμεση διευθέτηση.

Για να μπορέσουν οι υπάλληλοι να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον πολυποίκιλο εργασιακό τους ρόλο με τα μέσα που διαθέτουν, γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη επιστημονικής κατάρτισης των στελεχών σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα.

Ταυτόχρονα οι εκκλησιαστικές μονάδες στη σφαίρα της κοινωνικής τους προσφοράς, αναπτύσσουν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και αποτελούν ουσιαστικό στήριγμα στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό το έργο και αυτός ο ρόλος απαιτούν γνώσεις της σύγχρονης οικονομικής και διοικητικής επιστήμης.

Με την πεποίθηση ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση  του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τομή στο χώρο της εκπαίδευσης στελεχών δημόσιας διοίκησης και εκκλησιαστικών μονάδων και τη βεβαιότητα ότι αποτελεί ένα άρτιο εκπαιδευτικά και οργανωτικά Π.Μ.Σ. που μπορεί να καταρτίσει στελέχη, ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών, σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. 

 Ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

 

Δημήτριος Πασχαλούδης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.