Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Εκκλησιαστική Τάξη, Πολιτική και Εθιμοτυπία

 

Περιγραφή του μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν οι ακόλουθες έννοιες: Εκκλησιαστική Τάξη, Εκκλησιαστική Πολιτική και Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία, όπως αυτές εφαρμόζονται και ισχύουν στην Εκκλησία της Ελλάδος και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με την βοήθεια των σχετικών πηγών.  

 

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν τους όρους Εκκλησιαστική Τάξη, Εκκλησιαστική Πολιτική και Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία και να εμβαθύνουν σ΄αυτούς, μέσα από υποθέσεις εργασίας, ώστε, εφόσον χρειασθεί, να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Έτσι συνδυάζεται η θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. 

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το πώς ασκείται η Εκκλησιαστική Πολιτική και η Εκκλησιαστική Τάξη και Εθιμοτυπία τόσο από την Εκκλησία της Ελλάδος όσο και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Επίσης, το πώς λειτουργούν στα πλαίσια του Κράτους και πως εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη ή κάποιου ετερόδοξου Προκαθημένου στην Εκκλησία της Ελλάδος, κ.λ.π. ). 

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή- Περιεχόμενο Μαθήματος- Βιβλιογραφία.
 2. Εθιμοτυπία/ Κώδικας Εκκλησιαστικής Τάξης και Εθιμοτυπίας Εκκλησίας της Ελλάδος/ Περιεχόμενο Κανονισμών Κώδικα.
 3. Εκκλησιαστική Πολιτική.
 4. Προσαγορεύσεις κληρικών (ελληνικά και αγγλικά).
 5. Νόμος Προβαδίσματος στην Ελλάδα.
 6. Το Προβάδισμα γενικά.
 7. Το Γραφείο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Δομή – Λειτουργία).
 8. Οφφίκια (στον Κώδικα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο).
 9. Επιστολογραφία (εκκλησιαστική, διοικητική, ευχετήρια αλληλογραφία).
 10. Δελτία Τύπου, Ανακοινωθέντα, Εκθέσεις (Μεθοδολογία συγγραφής).
 11. Διεθνείς Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί: Π.Σ.Ε. , Κ.Ε.Κ. , …).
 12. Εκκλησιαστική πολιτική: έννοια, τρόποι άσκησης, υποθέσεις εργασίας.
 13. Η εκκλησιαστική πολιτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
 14. Η έννοια της Δημοκρατίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
 15. Η εκκλησιαστική πολιτική του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρού Ιακώβου.
 16. Εκκλησιαστική πολιτική και Διαδίκτυο. 

 

Βιβλιογραφία

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Κώδιξ ειδικών θεμάτων εκκλησιαστικής τάξεως και εκκλησιαστικής εθιμοτυπίας, Αθήνα: Αποστολική Διακονία 2001.

Σ. Τριαντάφυλλος, Εγχειρίδιο Πρωτοκόλλου- Εθιμοτυπίας, Αθήνα: Στρατηγική Αναπτυξιακή 2001.

Χρ. Βαγενά, Σύγχρονο Εγχειρίδιο Εθιμοτυπίας, Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 2012.

Χαρ. Κόρακας, Εθιμοτυπία Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα: Έλλην 2005.

Ιακώβου, Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής, Τα άπαντα επί πανανθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνικών θεμάτων, Θεσσαλονίκη: Ι.Ε.Θ.Π.- University Studio Press 2008.

Αθαν. Αγγελόπουλος, Ακαδημικοί περίπατοι, Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής 2011.

Γρηγ. Μ. Λιάντας, Σημειώσεις Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας, Θεσσαλονίκη: 2016. 

 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.