Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων φοιτητών για το ακ. έτος 2019-20

Από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙΠΑΕ (Σέρρες) ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μια θέση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση για το τμήμα της Κατερίνης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Τα αποτελέσματα επιλογής φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα.

Οι επιτυχόντες μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Για τη διαδικασία της εγγραφής σημειώνονται τα εξής :

  • Οι επιτυχόντες οφείλουν να καταβάλλουν την Α’ δόση, 500€, που αντιστοιχεί στο 50% από τα δίδακτρα του Α’ εξαμήνου. Τα δίδακτρα καταβάλλονται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο λογαριασμό: GR62 0172 2570 0052 5707 2856 880 του ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ. Απαραίτητα στοιχεία για την κατάθεση του ποσού είναι το Ονοματεπώνυμο του καταθέτη και η διευκρίνηση ότι πρόκειται για την «Α’ δόση του ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση (τμήμα Κατερίνης)».
  • Στη συνέχεια πρέπει να προσέλθουν με την απόδειξη της κατάθεσης στη Γραμματεία του τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙΠΑΕ στην Κατερίνη, έως την Παρασκευή 18/10 και ώρες 10:00-14:00 για να συμπληρώσουν μία δήλωση αποδοχής της ένταξής τους στο ΠΜΣ. Μαζί τους θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την ταυτότητά τους και 1 φωτογραφία. Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα, 21/10.
  • Ως αποδεικτικό της κατάθεσης των διδάκτρων θα χορηγείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Γραμμάτιο Είσπραξης από τον ΕΛΚΕ, ο οποίος και αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία από την Αναφορά Κίνησης του Λογαριασμού, που της αποστέλλεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Τράπεζα Πειραιώς. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα παραλαμβάνουν το Γραμμάτιο Είσπραξης από τη γραμματεία του ΠΜΣ δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Ευχαριστούμε όλους τους υποψήφιους που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση. Για επιπλέον διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Πασχαλούδης Δημήτριος

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

ΑΡΧΙΚΟ ONOMAΤΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
M. D. xxxxxx9953
Α. Α. xxxxxx5073
Γ. Α. xxxxxx8682
Α. Γ. xxxxxx5972
Ε. Γ. xxxxxx3336
Ε. Γ. xxxxxx7049
Σ. Γ. xxxxxx0636
Π. Δ. xxxxxx2851
Ε. Ε. xxxxxx1578
Δ. Κ. xxxxxx6335
Μ. Κ. xxxxxx2647
Δ. Κ. xxxxxx1083
Δ. Κ. xxxxxx7390
Α. Κ. xxxxxx3993
Ε. Κ. xxxxxx8044
Β. Κ. xxxxxx7575
Χ. Κ. xxxxxx8899
Ε. Λ. xxxxxx7072
Α.-Ο. Μ. xxxxxx9907
Δ. Μ. xxxxxx9174
Β. Μ. xxxxxx4377
Α. Μ. xxxxxx4612
Ε. Μ. xxxxxx6069
Κ. Μ. xxxxxx2691
Χ. Ν. xxxxxx3143
Θ. Ν. xxxxxx3900
Σ. Π. xxxxxx0903
Δ. Π. xxxxxx2526
Σ. Π. xxxxxx3110
Κ. Π. xxxxxx5328
Π. Π. xxxxxx4069
Χ. Π. xxxxxx3780
Α. Π. xxxxxx2371
Α. Σ. xxxxxx1598
Μ. Σ. xxxxxx0731
Ο. Τ. xxxxxx3731
Μ. Τ. xxxxxx4662
Η. Τ. xxxxxx7920
Μ. Τ. xxxxxx2345
Ι. Φ. xxxxxx6363

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

Α/Α ΑΡΧΙΚΟ ONOMAΤΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 Σ. Τ. xxxxxx3278
2 Σ. Μ. xxxxxx6865
3 Ε. Μ. xxxxxx9850
4 Β. Α. xxxxxx8881
5 Σ. Π. xxxxxx5594
6 Δ. Κ. xxxxxx7566
7 Α. Μ. xxxxxx5632
8 Χ. Β. xxxxxx1804
9 Ε. Μ. xxxxxx2084
10 Γ. Τ. xxxxxx3227
11 Γ. Κ. xxxxxx4720
12 Ρ. Λ. xxxxxx2371
13 Α. Κ. xxxxxx1640
14 Χ. Γ. xxxxxx9704