πρόγραμμα εξεταστικής 2020 Τμήματος Κατερίνης

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

31

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

 

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

17.00-19.00

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ειδικά Θεματα στη ΔΔ

27

11.00-13.00

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαχείριση έργων & πληροφοριών

28

11.00-13.00

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πληροφ. Συστ. &Ηλ. Διακ.

29

 

30

 

1

 

 

2

 

3

 

 

4

 

IndependenceDay

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

28

 

29

 

30

 

1

 

2

 

3

 

17.00-19.00

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Έρευνα στη ΔΔ

4

 

11.00-13.00

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

5

11.00-13.00

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Επικοινωνία &Διαχείριση κρίσεων

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

1