Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών Τμήματος Κατερίνης στις 14.09.2020

 

Ωρα

Επιτροπή

Φοιτητής

ΘΕΜΑ

16.00

Κων/νίδης Χρήστος

Παζάρσκη Μιχαήλ

Δρογαλάς Γεώργιος

Χρυσοπούλου

Φωτεινή

Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Μελέτη περίπτωσης Δ.Ο.Υ. Κατερίνης.

16.15

Κων/νίδης Χρήστος

Παζάρσκη Μιχαήλ

Δρογαλάς Γεώργιος

Κωφίδης Αθανάσιος

 

Ο ρόλος του τμήματος ελέγχου στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η περίπτωση της ΔΟΥ Κατερίνης.

16.30

Δρογαλάς Γεώργιος

Κων/νίδης Χρήστος

Παζάρσκη Μιχαήλ

 

Κυριακίδου Αθηνά

Δημόσιος υπόλογος ο ως Θεματοφύλακα Δημοσιονομικής Νομιμότητας, Κράτους Δικαίου Ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ατομικών Δικαιωμάτων, Αρχών