Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-21

 

 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

31

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

12

 

13

 

14

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Έρευνα στη ΔΔ – Βράνα 1

- Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Δημητριάδης 1

 

20

Ειδικά Θεματα στη ΔΔ –ΑΗΔΟΝΗΣ1

Ειδικά Θεματα στη ΔΔ –ΑΗΔΟΝΗΣ 2

Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – Κεχρής1

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Δημητριάδης2

  Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – Φραγκίδης 1

27

 

Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων – ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 1 Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων – ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 2

  Έρευνα στη ΔΔ – Βράνα 2

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

28

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Ειδικά Θεματα στη ΔΔ –ΑΗΔΟΝΗΣ 3

Ειδικά Θεματα στη ΔΔ –ΑΗΔΟΝΗΣ 4

 

6

Ηλεκτρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρέλα1

  Ηλεκτρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρελα 2

  Έρευνα στη ΔΔ – Τριανταφύλου 1

7

 

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

Έρευνα στη ΔΔ – Βράνα 3

Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – Φραγκίδης 2

13

1 Έρευνα στη ΔΔ – Καραβασίλης (Τμήμα 1)/κεραμυδάς (Τμήμα 2)

 2 Έρευνα στη ΔΔ – Καραβασίλης(Τμήμα 1)/Κεραμυδάς(Τμήμα 2

))

14

 

 

 

15

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

16

 

17

 

18

 

19

Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων – ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 3 Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων – ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 4

 

20

Ειδικά Θεματα στη ΔΔ – Πασχαλούδης 1

  Ειδικά Θεματα στη ΔΔ – Πασχαλούδης 2

Ειδικά Θεματα στη ΔΔ – Πασχαλούδης 3

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Δημητριάδης 3

Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Δημητριάδης 4

27

3 Έρευνα στη ΔΔ – Καραβασίλης(Τμήμα 1)/Κεραμυδας(Τμήμα 2) 4Έρευνα στη ΔΔ – Καραβασίλης (Τμήμα 1)/ Κεραμυδας (Τμήμα 2) Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – Φωλίνας 1

 

28

29

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

 

 

 

1

 

2

Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Δημητριάδης 5

Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – Κεχρής 2

3

Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – Κεχρής 3

Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – – Κεχρής 4 Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – Φωλίνας 2

 

4

5Έρευνα στη ΔΔ – Καραβασίλης (Τμήμα 1)/Κεραμυδας(Τμήμα 2

6Έρευνα στη ΔΔ – Καραβασίλης (Τμήμα 1)/ Κεραμυδας (Τμήμα2

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

  Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Δημητριάδης 6

 

Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – Φραγκίδης 3

 

10

Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – εργαστηριο (Τμήμα 1 Σαμολαδάς/Τμήμα 2 Φωλίνας  Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – εργαστηριο (Τμήμα 1 Σαμολαδάς/Τμήμα 2 Φωλίνας  Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – εργαστηριο (Τμήμα 1 Σαμολαδάς/Τμήμα 2 Φωλίνας 

 

11

 

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Έρευνα στη ΔΔ –Κεραμυδας(Τμήμα 2) 7 Έρευνα στη ΔΔ –Κεραμυδας (Τμήμα 2) 8

17

Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων – Κοτζαιβαζογλου 1 Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων – Κοτζαιβαζογλου 2

Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Δημητριάδης 7

 

18

Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων – Κοτζαιβαζογλου 3 Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων – Κοτζαιβαζογλου 4

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

Ηλεκτρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρελα13

Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων  Πασχαλούδης5

 

24

 

Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Αχιλλας 1

Διαχείριση έργων &

πληροφοριών – Αχιλλας 2

Διαχείριση έργων &

πληροφοριών – Αχιλλας3

25

Έρευνα στη ΔΔ – Καραβασίλης(Τμήμα 1) 7

Έρευνα στη ΔΔ – Καραβασίλης (Τμήμα 1) 8

26

 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

27

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

28

 

29

 

30

 

01

ΕΡΓΑΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΙΟΣ 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

2

ΠΑΣΧΑ

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 Ειδικά Θεματα στη ΔΔ – Πασχαλουδης 4

  Ειδικά Θεματα στη ΔΔ – Πασχαλουδη5

8

Ηλκετρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρέλα3

  Ηλκετρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρελα 4

Ηλκετρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρελα 5

9

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων – Κοτζαιβαζογλου 5 Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων – Κοτζαιβαζογλου 6

 

 

15

Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Αχιλλας 4 Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Αχιλλας5

Έρευνα στη ΔΔ – Βράνα 4

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Ειδικά Θεματα στη ΔΔ – ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 6 Ηλεκτρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρελα 6

22

Ηλεκτρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρελα 7–

Ηλεκτρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρελα8

Ηλεκτρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρελα 9–

 

23

 

 

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Ειδικά Θεματα στη ΔΔ –ΑΗΔΟΝΗΣ 5

  Ειδικά Θεματα στη ΔΔ – Αηδόνης 6

 

 

29

Ηλεκτρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρελα10

Ηλεκτρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρελα11

Ηλεκτρονικές Υπ. Πασχαλ- Τσουρελα 12–

 

30

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4

Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Δημητριάδης 8

  Ειδικά Θεματα στη ΔΔ – Αηδόνης 7

 

5

Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων  Πασχαλούδης6

Επικοινωνία &Διαχείριση κρισεων  Πασχαλούδης7

• Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – Κεχρής 5

 

6

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

21

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

28

 

29

 

30

 

1

 

2

 

3

 

 

 α) Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (κ. Βράνα & κ. Τριανταφύλλου & κ. Κεραμυδάς & κ. Καραβασίλης)

 

β)  Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση (κ. Πασχαλούδη με τον κ. Αηδόνη)

 

γ) Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (κ. Δημητριάδης / κ. Αχίλλας)  

 

δ)  Επικοινωνία - Διαχείριση Κρίσεων (κ. Πασχαλούδης &  κ. Κοτζαϊβάζογλου)  

 

ε) Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (κ. Κεχρής & κ. Φωλίνας & κ. Φραγκίδης & κ. Σαμολαδάς) 

 

στ) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services) (κ. Πασχαλούδης & κ. Τσουρέλα)