Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών Τμήματος Κατερίνης στις 25.02.2021

 

Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών Τμήματος Κατερίνης στις 25/02/2021

 

 

 

Επιτροπή

Φοιτητής

Θέμα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Κεχρής Ευάγγελος

 

Πασχαλούδης Δημήτριος

 

Χαρτοματζίδης Κωνσταντίνος

 
 
Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων στους ΟΤΑ

 

 

 

25/02/2021

 

 

 

 

 

12:00

 

Πασχαλούδης Δημήτριος

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Παπαδήμα Μαρία

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων

 

 

 

25/02/2021

 

 

 

 

 

12:20

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

 

Πασχαλούδης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Παλτσανιτίδου Χρυσαυγή

Βιολογικά προϊόντα και τρόποι προώθησης σε Ελλάδα και εξωτερικό

 

 

 

25/02/2021

 

 

 

 

 

12:40

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Πασχαλούδης Δημήτριος

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

 

Τσιντώτας Χρήστος

Αξιολόγηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης : Η περίπτωση του Διαύγεια

 

 

25/02/2021

 

 

 

 

13:00

Φωλίνας Δημήτριος

 

Πασχαλούδης Δημήτριος

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

 

Καρανάτσιος Γεώργιος

Ικανοποίηση πολιτών-χρηστών από τον διαδικτυακό τόπο του "TAXISnet"

 

 

 

25/02/2021

 

 

 

 

13:20