Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών στις 20 Απριλίου 2021

 

 

Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών Τμήματος Κατερίνης στις 20/04/2021

 

Επιτροπή

Φοιτητής

Θέμα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Φωλινας Δημήτριος

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

Σιώκα Μαρία

Η Τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19 στην Ελλάδα  και η στάση των διδασκομένων στην αξιοποίηση και εφαρμογή της.

 

 

 

20/04/2021

 

 

 

 

16:00

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

Αναστασιάδου Βαλασία

Διερεύνηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της προσβασιμότητας στον δημόσιο τομέα: μια πιλοτική έρευνα των απόψεων των πολιτών

 

 

 

20/04/2021

 

 

 

 

16:20

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Λίλη Ελευθερία

Συστήματα διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας (H&S) στην εργασία - Κριτική ανάλυση βιβλιογραφίας.

 

 

 

20/04/2021

 

 

 

 

16:40

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

Ταγιάννη Ουρανία

Διερεύνηση της αντίληψης των υπαλλήλων στο Δημόσιο τομέα για την παρεχόμενη ποιότητα στο εργασιακό περιβάλλον: Μελέτη περίπτωσης Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

 

 

 

20/04/2021

 

 

 

 

17:00

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Κατσαρέλη Αλεξάνδρα

Διερεύνηση της αντίληψης των πολιτών για την εφαρμογή του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων - Κυκλική Οικονομία.

 

 

 

20/04/2021

 

 

 

 

17:20

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Φωλίνας Δημήτριος

 

Αχίλλας Χαρίσιος

 

Μιχαλά Αγγελική

Αξιολόγηση διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στην ΑΑΔΕ. Μελέτη περίπτωσης: ΔΟΥ  Νομού Θεσσαλονίκης

 

 

 

20/04/2021

 

 

 

 

 

17:40