Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών στις 21 Απριλίου 2021

 

Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών Τμήματος Κατερίνης και Σερρών στις 21/04/2021

 

Τμήμα Κατερίνης

 

Επιτροπή

Φοιτητής

Θέμα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Φανίδου Ιουλία

Εφαρμογή του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

13:10

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Καραμπούκα Μαγδαληνή

Συναισθηματική νοημοσύνη και εργασιακή δέσμευση: Η περίπτωση των εργαζομένων στην ΕΛ.ΑΣ.

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

13:30

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Γιαννικού Ευαγγελία

Η αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων και η σύνδεση της με σύγχρονα μοντέλα αξιολόγησης της απόδοσης: Διερεύνηση των στάσεων των δημοσίων υπαλλήλων.

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

13:50

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Κουρμπετλής Εμμανουήλ

Εργασιακή ικανοποίηση και επαγγελματική εξουθένωση αστυνομικών υπαλλήλων. Μελέτη περίπτωσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

14:10

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Παρουσιάδου Κυριακή

Επαγγελματική Ικανοποίηση των Δικαστικών υπαλλήλων των Δικαστικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

14:30

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Παγώνη Σοφία

"Τηλεργασία: Οι συνθήκες και οι συνέπειές της στον εργαζόμενο κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19"

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

14:50

 

Παζάρσκης Μιχαήλ

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Ταβελλάρης Γεώργιος

Ο εσωτερικός έλεγχος στους ΟΤΑ: Κρίσιμοι παράγοντες Επιτυχίας.

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

15:10

 

 

 

Τμήμα Σερρών

 

Επιτροπή

Φοιτητής

Θέμα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Παζάρσκης Μιχαήλ

 

Βουρκίδου Ευτυχία

Η εξ αποστάσεως εργασία κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων  για τον Covid-19

 

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

15:30

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Παζάρσκης Μιχαήλ

 

Λάπατας Δημήτριος

Η ικανοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η περίπτωση της μετανάστευσης

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

15:50

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Παζάρσκης Μιχαήλ

Ζαραφίδου Σουλτάνα

Σύγχρονες Ελληνικές τράπεζες και εναλλακτικά δίκτυα. Μελέτη περίπτωσης: Τράπεζα Πειραιώς.

 

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

16:10

Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών Τμήματος Κατερίνης και Σερρών στις 21/04/2021

 

Τμήμα Κατερίνης

 

Επιτροπή

Φοιτητής

Θέμα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Φανίδου Ιουλία

Εφαρμογή του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

13:10

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Καραμπούκα Μαγδαληνή

Συναισθηματική νοημοσύνη και εργασιακή δέσμευση: Η περίπτωση των εργαζομένων στην ΕΛ.ΑΣ.

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

13:30

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Γιαννικού Ευαγγελία

Η αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων και η σύνδεση της με σύγχρονα μοντέλα αξιολόγησης της απόδοσης: Διερεύνηση των στάσεων των δημοσίων υπαλλήλων.

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

13:50

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Κουρμπετλής Εμμανουήλ

Εργασιακή ικανοποίηση και επαγγελματική εξουθένωση αστυνομικών υπαλλήλων. Μελέτη περίπτωσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

14:10

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Παρουσιάδου Κυριακή

Επαγγελματική Ικανοποίηση των Δικαστικών υπαλλήλων των Δικαστικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

14:30

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Παγώνη Σοφία

"Τηλεργασία: Οι συνθήκες και οι συνέπειές της στον εργαζόμενο κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19"

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

14:50

 

Παζάρσκης Μιχαήλ

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Ταβελλάρης Γεώργιος

Ο εσωτερικός έλεγχος στους ΟΤΑ: Κρίσιμοι παράγοντες Επιτυχίας.

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

15:10

 

 

 

Τμήμα Σερρών

 

Επιτροπή

Φοιτητής

Θέμα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Τριανταφύλλου Δημήτριος

 

Παζάρσκης Μιχαήλ

 

Βουρκίδου Ευτυχία

Η εξ αποστάσεως εργασία κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων  για τον Covid-19

 

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

15:30

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Παζάρσκης Μιχαήλ

 

Λάπατας Δημήτριος

Η ικανοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η περίπτωση της μετανάστευσης

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

15:50

 

Γιοβάνης Νικόλαος

 

Σταφυλά Αμαλία

 

Παζάρσκης Μιχαήλ

Ζαραφίδου Σουλτάνα

Σύγχρονες Ελληνικές τράπεζες και εναλλακτικά δίκτυα. Μελέτη περίπτωσης: Τράπεζα Πειραιώς.

 

 

 

 

21/04/2021

 

 

 

 

 

16:10