ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

 

Οκτώβριος 2021

 

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

5

6

7

8

 

9

 

 

10

 

11

 

12

13

14

15

 

*ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ1

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ2

 

16

ΑΡΓΙΑ

17

*ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ3

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔ-ΤΣΟΥΡΕΛΑ 4

****ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ5

18

19

20

21

22

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 1

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 2

 

23

 *ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 3

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 4

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 5

 

24

 

25

26

27

28

29

*ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ6

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ7

 

 

                

30

 *ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ 8

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔ-ΤΣΟΥΡΕΛΑ 9

****ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ10

 

 

Νοέμβριος 2021

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

1

2

3

4

5

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 6

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 7

 

6

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 8

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 9

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 10

7

 

8

9

10

11

12

 

*ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ11

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ12

 

13

 

 

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 11

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 12

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 13

 

14

*ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΙΛΙΠΙΡΗ 13 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΙΛΙΠΙΡΗ 13 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

15

16

17

18

 

19

 

 

20

 

21

22

23

24

25

 

26

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ ΠΟΡΩΝ

 

27

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

28

29

30

 

 

 

 

Δεκέμβριος 2021

 

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

 Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

 

 

1

2

3

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 1

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 2

 

4

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 3

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 4

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 5

 

5

6

7

8

9

10

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 1

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 2

 

11

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 3

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 4

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 5

 

12

13

14

15

16

17

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 6

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 7

 

18

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 1

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ3

19

20

21

22

23

24

 

25

 

26

27

28

29

30

31

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιανουάριος 2022

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

 

 

 

 

 

31

1

2

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

3

4

5

6

7

 

 

8

 

09

10

11

12

13

14

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 6

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 7

 

15

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 8

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 9

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 10

 

16

17

18

19

20

21

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 4

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 5

 

22

 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 6

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 7

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 8

 

23

24

25

 

 

 

 

 

 

26

27

28

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 8

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 9

 

29

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 11

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 12

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 13

 

Φεβρουάριος 2022

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

30

31

1

2

3

4

* ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 13

 

5

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 9

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 10

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 11

 

6

7

8

9

10

11

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 12

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 13

 

12

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 10

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 11

 

13

14

15

16

17

18

 

19

Εξετ ΑΗΔΟΝΗΣ

 

20

21

22

23

24

25

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΡΑΝΑ

26

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)