ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

Οκτώβριος 2021

 

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

5

6

7

8

 

9

 

 

10

 

11

 

12

13

14

15

 

*ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ1

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ2

 

16

ΑΡΓΙΑ

17

*ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ3

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔ-ΤΣΟΥΡΕΛΑ 4

****ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ5

18

19

20

21

22

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 1

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 2

 

23

 *ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σταφυλά 3

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σταφυλά 4

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σταφυλά 5

 

 

24

 

25

26

27

28

29

*ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ6

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ7

 

 

                

30

 *ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ 8

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔ-ΤΣΟΥΡΕΛΑ 9

****ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ10

 

 

Νοέμβριος 2021

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

1

2

3

4

5

 *ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σιάχου 1

 

 *ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σιάχου 2

 

 

6

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γιοβάνης 1

 

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Γιοβάνης  2

 

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Γιοβάνης  3

 

7

 

8

9

10

11

12

 

*ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ11

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ – ΤΣΟΥΡΕΛΑ12

 

13

 

 

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 6

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 7

*ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΣΤΑΦΥΛΑ 8

 

14

*ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΙΛΙΠΙΡΗ 13 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

**ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΙΛΙΠΙΡΗ 13 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

15

16

17

18

 

19

 

 

20

 

21

22

23

24

25

 

26

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

27

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

28

29

30

 

 

 

 

Δεκέμβριος 2021

 

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

 Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

 

 

1

2

3

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 1

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 2

 

4

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΧΙΛΛΑΣ 1

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΧΙΛΛΑΣ 2

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΧΙΛΛΑΣ 3

 

5

6

7

8

9

10

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 1

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΒΡΑΝΑ 2

 

11

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΦΩΛΙΝΑΣ-ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 1

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΦΩΛΙΝΑΣ-ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 2

 

12

13

14

15

16

17

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΧΙΛΛΑΣ 4- ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ 1

 

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΧΙΛΛΑΣ 5- ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ 2

 

 

18

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΖΑΡΣΚΗΣ 1

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΖΑΡΣΚΗΣ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 1

19

20

21

22

23

24

 

25

 

26

27

28

29

30

31

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Ιανουάριος 2022

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

 

 

 

 

 

31

1

2

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

3

4

5

6

7

 

 

8

 

09

10

11

12

13

14

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 2

 

15

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 3

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 4

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΗΔΟΝΗΣ 5

 

16

17

18

19

20

 

21

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΦΩΛΙΝΑΣ-ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 3

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΦΩΛΙΝΑΣ-ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 4

 

22

 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. –  ΜΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ 1

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΜΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. –  ΜΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ 3

 

23

24

25

 

 

 

 

 

 

26

27

28

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 3

 

 

29

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ 3

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ 4

 

*ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ 5

Φεβρουάριος 2022

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

30

31

1

2

3

 

4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΦΩΛΙΝΑΣ-ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 5

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΦΩΛΙΝΑΣ-ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 6

 

5

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 4

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 5

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 6

 

6

7

8

9

10

11

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΔΗΜ ΥΠΗΡ. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 2

 

12

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΦΩΛΙΝΑΣ-ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 7

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΦΩΛΙΝΑΣ-ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ 8

*ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 3

 

13

14

15

16

17

18

 

19

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

 

20

21

22

23

24

25

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

26

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)