Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων Α΄εξαμήνου

 

Μάρτιος  2022

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

 

 

 

1

2

 

3

 

4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1

*ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2

5

 *ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 ΚΕΧΡΗΣ

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ 1 ΒΡΑΝΑ

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ 2 ΒΡΑΝΑ

 

6

 

7

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

8

9

 

10

 

11

 

*ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 4

 

12

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ 3 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

*ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ 4 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

 

13

 

14

15

16

 

17

 

18

*ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 6

 

19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ1

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ  1 ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ  2 ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

ΑΡΓΙΑ

26

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 ΦΩΛΙΝΑΣ / ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ (ΕΡΓ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 ΦΩΛΙΝΑΣ / ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ (ΕΡΓ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 ΦΩΛΙΝΑΣ / ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ (ΕΡΓ)

 

27

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6 ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ7

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ 5 ΒΡΑΝΑ  

28

 

29

 

30

 

31

 

 

 

Απρίλιος 2022

 

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

 

 

 

 

 

1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ3

2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΧΡΗΣ 8

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ  3 ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ  4 ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

3

 

4

5

 

*

6

 

 

7

*

 

8

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ5

9

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΦΩΛΙΝΑΣ 9

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ  5 ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ  6 ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

10

 

11

 

12

13

14

15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΧΡΗΣ 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΧΡΗΣ 11

 

 

16

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΑΣ8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΦΩΛΙΝΑΣ 12

 

 

17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΧΡΗΣ  13

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ  7 ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ  8 ΚΕΡΑΜΜΥΔΑΣ/ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

18

ΜΕΓΑΛΗ ΒΔΟΜ

19

20

21

22

 

23

 

24

ΠΑΣΧΑ

25

26

27

28

29

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΙΟΣ 2022

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

1

2

3

4

5

6

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΧΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

8

 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΣΗ 

ΒΡΑΝΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

9

10

11

12

 

 

 

13

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 1

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 2

 

14

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ-1

* ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ)-2

* ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ)ΑΗΔΟΝΗΣ-3

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΑ) ΓΑΛΑΝΗΣ  -1

**ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΑ) ΓΑΛΑΝΗΣ  -1

**ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΑ) ΓΑΛΑΝΗΣ  -1

 

 

15

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛ 1

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛ 2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛ 3

 

16

 

17

18

19

 

20

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 3

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ4

 

21

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 5

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 6

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛ 7

22

 

23

24

 

25

26

 

27

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤ & ΣΥΣΤ. ΔΙΑΧ) ΑΗΔΟΝΗΣ -4

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ1

 

28

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑ1

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑ 2

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑ3

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

 

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΑ) ΣΙΜΕΛΗ -1

**ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΑ) ΣΙΜΕΛΗ -1

**ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΑ) ΣΙΜΕΛΗ -1

 

 

29

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ2

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 3

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ4

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΑ) ΠΑΣΧΑΛ  -1

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

 

 

 

1

2

 

3

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 5

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ  6

 

4*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛ-4

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛ5

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΕ) ΠΑΣΧΑΛ-6

 

5

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ7

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ

8*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 9

 

6

7

8

09

10

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 10

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 11

11

 *ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑ4

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑ 5

*ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΟΤΖΑ6

 

12

13

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

14

15

16

17

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 12

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΧΛ-ΤΣΟΥΡ 13

 

18

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΗΔΟΝΗΣ 5

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΗΔΟΝΗΣ -6

*ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΗΔΟΝΗΣ 7

 

19

 

20

21

22

23

24

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

25

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

26

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

Για τη διεξαγωγή των  διαδικτυακών  μαθημάτων (35%) θα υπάρχει ενημέρωση