Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-18 (Κατερίνη)

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Διοίκηση και στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων για το Α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 στην Κατερινή, θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα κατεύθυνσης Δημόσιας Διοίκησης - Κατερίνη.