πρόγραμμα εξεταστικής 2020 Τμήματος Σερρών

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

31

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

16

17:00 – 19:30 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

17

 

18

17:00 – 19:30

 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση

19

 

20

 

21

 

 

 

22

17:00 – 19:30 Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων

 

2316:30-18:45

 

2416:30-18:45

 

25

17:00 – 19:30 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση

 

26

 

27

 

28

29

 

30

17:00 – 19:30 Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων

1

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

2

Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση

3

 

 

4

 

Independence Day