Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών στις 20 Απριλίου 2020

 

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών Τρίτη 20/4/2021

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονική αίθουσα  97579610246

 

https://zoom.us/j/97579610246

 

 

 

 

 

Φοιτητής

ΘΕΜΑ

Επιβλέπων

Β’ μέλος

Γ’ μέλος

Ωρα

Ορφανίδης Νικόλαος

Μελέτη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύγχρονων ελληνικών επιχειρήσεων 

Αηδόνης Δημήτριος

Συνεπιβλέπων

 

Πασχαλούδης

Δημήτριος

 

Τσουρέλα Μαρία

12.00

Κακάλου Δομνίκη

Έλεγχος του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας από το ιό Sars-Cov 2: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ στις αναδυόμενες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης.

Τσουρέλα Μαρία

 

Πασχαλούδης

Δημήτριος

 

Αηδόνης Δημήτριος

12.20

Κωστίκα Χρυσούλα

Ικανοποίηση πολιτών από τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Πέλλας.

Τσουρέλα Μαρία

 

Πασχαλούδης

Δημήτριος

 

Αηδόνης Δημήτριος

12.40

Δινάκη Θεοδώρα

" Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαχείριση των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. Μελέτη περίπτωσης: Οι εργαζόμενοι του Στρατού Ξηράς. "

Πασχαλούδης

Δημήτριος

 

Αηδόνης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

 

13.00

Γκουντάκου Παγώνα

Σύγχρονες μορφές επικοινωνίας (νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες-κοινωνικά δίκτυα) στους δημόσιους οργανισμούς.

Πασχαλούδης

Δημήτριος

 

Αηδόνης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

 

13.20

Νατσιάβα Θεανώ

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μελέτη περίπτωσης ο Δήμος Κατερίνης

Πασχαλούδης

Δημήτριος

 

Συνεπιβλεπων

Σαμολαδάς Ιωάννης

Αηδόνης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

 

13.40

Μερετούδη Ειρήνη

"Η στάση των εργαζομένων στην αλλαγή του τρόπου εργασίας, μέσω της ψηφιοποίησης και στην εξ αποστάσεως εργασία"

Πασχαλούδης

Δημήτριος

 

Αηδόνης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

 

14.00

Βέρρος Κωνσταντίνος

 

Διερεύνηση της αντίληψης των πελατών,

για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

βάση Αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μελετη περίπτωσης: εταιρεία Βέρρος Κωνσταντίνος-Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων.

Πασχαλούδης

Δημήτριος

 

Συνεπιβλέπων

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Τσουρέλα Μαρία

14.20

Αρβανιτίδου Πολυτίμη

Ικανοποίηση από την επικοινωνία μεταξύ οργανισμών και δημοτών σε σχέση με τα αιτήματα-παράπονα τους

Πασχαλούδης

Δημήτριος

 

Αηδόνης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

 

14.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονική αίθουσα   93301690155

 

https://zoom.us/j/93301690155

 

 

 

Φοιτητής

ΘΕΜΑ

Επιβλέπων

Β’ μέλος

Γ’ μέλος

Ωρα

Κουγιουμτζή Αικατερίνη

Ο βαθμός συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση του Δήμου Σερρών και η άποψη των εκπαιδευτικών

Βράνα Βασιλική

Συνεπιβλέπων

Καραβασίλης Γεώργιος

Σαμολαδάς Ιωάννης

15.30

Dusova

Monika

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την πρόθεση χρήσης της Άυλης Συνταγογράφησης από χρονίως πάσχοντες. Εφαρμογή διευρυμένου μοντέλου της Ενοποιημένης Θεωρίας Αποδοχής και Χρήσης Τεχνολογίας (UTAUT)

Βράνα Βασιλική

Συνεπιβλέπων

Καραβασίλης Γεώργιος

Σαμολαδάς Ιωάννης

15.50

Γκαραβέλη Ελένη

Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. Προβλήματα και δυσκολίες κατά τη διαχείρισή τους.

Βράνα Βασιλική

Συνεπιβλέπων

Καραβασίλης Γεώργιος

Σαμολαδάς Ιωάννης

16.10

Εμμανουήλ Ειρήνη

Η επαγγελματική ικανοποίηση του προσωπικού στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Βράνα Βασιλική

Συνεπιβλέπων

Καραβασίλης Γεώργιος

Σαμολαδάς Ιωάννης

16.40

Ευθυμιάδης Γεώργιος

«Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου Πρακτικής Άσκησης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΠΑ.Κ.Ε.Π.Α.Ι.Ε.Κ.»

Κεχρής Ευάγγελος

Συνεπιβλέπων

Σαμολαδάς Ιωάννης

Βράνα Βασιλική

16.50

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονική αίθουσα    93618447078

 

 

 

https://zoom.us/j/93618447078

 

 

 

Φοιτητής

ΘΕΜΑ

Επιβλέπων

Β’ μέλος

Γ’ μέλος

Ωρα

Λιόντα Παναγιώτα

"Τηλεργασία και Δημόσιοι Υπάλληλοι. Μελέτη Επιδράσεων στα Καθήκοντα, στην Υγεία, στην Ασφάλεια και στον Έλεγχο των Διαδικασιών κατά την περίοδο της Πανδημίας"

Μουζά  Άννα Μαρία

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Κωνσταντινίδης Χρήστος

15.20

Μόρφη Ευτέρπη

"Διερεύνηση του άγχους στους Νοσηλευτές/τριες κατά την περίοδο του COVID-19"

Μουζά  Άννα Μαρία

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Κωνσταντινίδης Χρήστος

15.40

Κακαβά Ελισάβετ

Ο ρόλος της επικοινωνίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διοίκηση οργανισμών του δημόσιου: η περίπτωση του e- Ε.Φ.Κ.Α

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Μουζά  Άννα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

16.00

Τζουβάρα Ιωάννα

Γονεϊκη εμπλοκή και σχολική επίδοση: απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Σερρών

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Μουζά  Άννα Μαρία

Κωνσταντινίδης Χρήστος

16.20

Κιούπη Μαλαματένια

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  Η περίπτωση MyKEPlive του Δήμου Σερρών."

 

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Μουζά  Άννα Μαρία

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

16.40

Λαζαρίδου Ελένη

Ο ρόλος των Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στη χρηστή Δημοσιονομική διαχείριση των Εθνικών και Ενωσιακών πόρων.

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Μουζά  Άννα Μαρία

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

17.00

Μασλαρινός Αθανάσιος

Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των υπαλλήλων στους ΟΤΑ. Η περίπτωση του Δήμου Βισαλτίας.

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Μουζά  Άννα Μαρία

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

17.20

Πολυχρονιάδου Αννέτα

"Μελέτη της αποδοτικότητας της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΦΚΑ Σερρών.

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Μουζά  Άννα Μαρία

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

17.40