Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών Τμήματος Σερρών στις 23/06/2021 Κωδικός αίθουσας zoom: 97579610246

 

Επιτροπή

Φοιτητής

Θέμα

Ημερομηνία

Ώρα

 

Πασχαλούδης Δημήτριος

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Τσουρέλα Μαρία

 

Μασλαρινού Ευαγγελία

 

Διαχείριση κρίσεων - Πανδημία Covid 19- Ελληνικό Αεροπορικό Περιβάλλον-Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

 

 

 

23/06/2021

 

 

 

 

16.00

Πασχαλούδης Δημήτριος

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Τσουρέλα Μαρία

 

Μισαηλίδου Δέσποινα

Οργάνωση και λειτουργία της διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών "ΔΑΕΦΚ" 

 

23/06/2021

 

16.20

 

Αηδόνης Δημήτριος

 

Πασχαλούδης Δημήτριος

 

Τσουρέλα Μαρία

 

 

Μαικοπούλου Μαρία

Ο ρόλος της πολιτείας στο σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης- Έξυπνες πόλεις 

 

 

 

23/06/2021

 

 

 

 

16:40