ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

 

OCTOBER 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

 

4

 

5

 

6

 

 

7

 

8

 

 

09

 

 

10

11

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  1

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  2

 

12

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση Βράνα 1

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 1

 

13

 

14

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γοβανης 1

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 1

 

15

 

16

 

17

 

 

18

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  3

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  4

 

19

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση Βράνα 2

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 2

20

 

21

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γοβανης 2

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα2

 

22

 

23

 

 

24

 

25

 

26

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση καραβασίλης 1

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 3

27

 

28

ΟΧΙ

29

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα 13

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 13

 ΠΟΤΕ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ????

30

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  5

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  6

 

2

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση καραβασίλης 2

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 4

3

 

4

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα 3

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 3

 

5

 

6

 

7

 

 

 

8

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  7

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  8

 

9

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

Καραβασίλης 3

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 5

10

 

 

11

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα 4

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 4

 

12

 

 

13

 

 

14

 

15

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  9

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  10

 

16

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

τμημα 1 Βράνα1

τμημα 2 Φραγγιδης 1

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

Παντελίδης 6

 

17

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

18

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα 5

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 5

 

19

 

 

20

 

21

 

 

22

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  11

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Πασχαλούδης Τσουρέλα  12

 

23

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

τμημα 1 Βράνα2

τμημα 2 Φραγγιδης 2

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

ΠΑΖΑΡΣΚΗΣ 1

24

 

25

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα 6

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 6

 

 

26

 

27

 

 

 

28

29

16:30 -18:45

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Κιλιπιρη 13

19:00 -21:15

Μαρκετινγκ Υπηρεσιών

Κιλιπιρη 13

 

30

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

τμημα 1 Βράνα3

τμημα 2 Φραγγιδης 3

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

ΠΑΖΑΡΣΚΗΣ 2

1

 

2

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γεωργιαδης 1

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Ταργουζίδης 1

 

3

 

4

 

 

 

 

DECEMBER 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

6

 

7

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

τμημα 1 Βράνα4

τμημα 2 Φραγγιδης 4

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

ΠΑΖΑΡΣΚΗΣ 3

 

8

 

 

9

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γεωργιάδης 2

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Γιοβανης 1

 

10

 

 

 

 

 

11

 

12

 

13

Εξετάσεις μαρκετινγκ

14

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

τμημα 1 Βράνα5

τμημα 2 Φραγγιδης 5

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ

15

 

16

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γεωργιάδης 3

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Μουζα 7

17

.

 

 

18

 

19

 

 

20

 

21

 

 

22

 

23

ΑΡΓΙΑ

24

Christmas

25

 

26

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

1

 

 

 

 

JANUARY 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

 

31

1

 

 

 

 

 

New Year's Day

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

10

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

τμημα 1 Βράνα6

τμημα 2 Φραγγιδης 6

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ 1

 

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα Γιοβάνης 7

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 8

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

 

 16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

τμημα 1 Βράνα7

τμημα 2 Φραγγιδης 7

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ 3

 

 

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα 8

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 9

 

 

 

 

 

 

 

23

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

 

16:30 -18:45

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

τμημα 1 Βράνα8

τμημα 2 Φραγγιδης 8

19:00 -21:15

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική Παντελίδης 7

 

16:30 -18:45

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα 9

19:00 -21:15

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Μουζα 10

 

 

 

 

 

 

 

30

31

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

FEBRUARY 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εφαρμογές Νεων Τεχνολογιων Διοίκηση

 5.μ.μ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 16.30 μ.μ.

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

 

 

        ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική

 5μ.μ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσ

5 μ.μ.

 

 

 

 

13

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27