Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων Β εξαμήνου (Τμήματος Σερρών)

  Για τη διεξαγωγή των  διαδικτυακών  μαθημάτων (35%) θα υπάρχει ενημέρωση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

716.30- 18.45

 

 

8 16.30-18.45

 

 

916.30-18.45

 

10

11

 

 

12

 

 

13

14 16.30- 18.45

 

15 16:30-18:45

 

16  16:30-18:45

 

17

18

 

19

 

20

 

2116.30- 18.45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Πασχαλ 1

 19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) Πασχαλούδης 1

2216:30-18:45

Διαχείριση έργων προγραμμάτων  Δημητριάδης 1

 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Κεχρή 1

2316.30- 18.45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης-Τσουρέλα 1

19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης-Τσουρέλα 2

2416.30- 18.45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση Βράνα

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Γαλάνης  1

25

 

26

 

27

2816:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 1 Κοτζαιβαζογλου 19:00- 21.15 Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 2 Κοτζαιβαζογλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

28

116:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης  2

19:00-21:15 Πληρ.συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση φραγκιδης

2 16:30-18:45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης- Τσουρέλα 3 19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΠασχαλούδηςΤσουρέλα 4

3 16.30-18.45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση  Βράνα

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Γαλάνης  2

4

 

5

 

6

 

 

 

716:30-18:45

ΚΑΘΑΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

816:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης 3 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση φραγκιδης

 

916:30-18:45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 5ΠασχαλούδηςΤσουρέλα  19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης-Τσουρέλα 6

 

10 16.30- 18.45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση  Βράνα

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Γαλάνης  3

11

 

12

 

 

13

 

1416.30- 18.45

Ειδικά θέματα ΔΔ (Ποιότητα & Συστ. Διαχ.) Αηδόνης 1

19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (Ποιότητα & Συστ. Διαχ.)Αηδόνης 2

 

 

1516.30- 18.45

Διαχ. έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης 4

 19:00-21:15 Πλ. συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Κεχρής

1616.30- 18.45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 7ΠασχαλούδηςΤσουρέλα 19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΠασχαλούδηςΤσουρέλα8

1716.30- 18.45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση  Βράνα

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Σιμελη 1

18

 

19

 

20

 

 

21

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 3 Κοτζαιβαζογλου 19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (Ποιότητα & Συστ. Διαχ.)Αηδόνης 3

22

Διαχ. έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης5 19:00-21:15 Πλ. συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση κεχρης

 

23

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης- 9Τσουρέλα 19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΠασχαλούδηςΤσουρέλα10

24

16:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Σιμελη 2

25

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

26

 

27

2816:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Πασχαλουδης2 19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) Πασχαλουδης2

2916:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Δημητριάδης 6 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση κεχρης

30 16:30-18:45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες11 ΠασχαλούδηςΤσουρέλα 19:00-21:15 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πασχαλούδης-Τσουρέλα 12

 

3116:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

19.00-21.15 Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 7 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 

2

 

3

 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

4 16:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Πασχαλούδης 3 19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) Πασχαλούδης 3

 

516:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων

Δημητριαδης 7  19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση φραγκιδης

 

616:30-18:45

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΠασχαλούδηςΤσουρέλα

13

19:00-21:15 Ειδικά Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) 7 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ

 

716:30-18:45

 16:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη ΔΔ( Νομικα ζητημ. ΔΔ) Σιμελη 3

8

 

 

9

 

10

 

 

1116:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 4Πασχαλούδης 19:00-21:15 Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) Διοίκηση Πασχαλούδης 4

1216:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Καρακίτσιου 1 19:00-21:15 Πλ. συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση κεχρης

13

 

1416:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

 

15

 

16

17

ΜΕΓΑΛΗ

ΒΔΟΜΑΔ

 

1816:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 5Πασχαλούδης 19:00-21:15 Ειδικά Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) 5Πασχαλούδης

1916:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ 2

16.30-21:15 Πλ. συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Φραγκιδης

20

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ

21 16:30-21:15

Μ.ΠΕΜΠΤΗ

22

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

23

24

ΠΑΣΧΑ

2516:30-18:45

 

2616:30-18:45

 

27

2816:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

 

29

 

30

 

 

 

 

ΜΑΙΟΣ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

01

ΕΡΓΑΤΙΚΗ

2

 

3

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  Καρακίτσιου 3

16.30-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. 2Διακυβέρνηση Τμήμα 1 Τμήμα 2 σαμολ

 

4

18.00-20.00

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5

16:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

6

 

7

 

8

 

 

 

916:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 5 Κοτζαιβαζογλου

 19:00-21:15  Ειδικά θέματα ΔΔ (Ποιότητα & Συστ. Διαχ.) Αηδόνης 5

 

10 16:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  καρακιτσιου4

16.30-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ. Διακυβέρνηση Τμήμα 1 Τμήμα 2 σαμολα

 

11

 

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων Κοτζαιβαζογλου 4 19:00-21:15 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση Αηδόνης4

Μεταφορα πρωτομαγιας

12 16:30-18:45

16:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

 

13

 

 

14

 

 

15

1616:30-18:45

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων  6 Κοτζαιβαζογλου 19:00-21:15  Ειδικά θέματα ΔΔ (Ποιότητα & Συστ. Διαχ.)Αηδόνης 6

 

17 16:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  καρακιτσιου  5

 19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ σαμολαδ

 

1816:30-18:45

 

19

16:30-18:45

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 1) Χαψά

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση (Τμήμα 2) Καραβασίλης

 

20

 

21

 

22

 

 

 

23 Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 6ΠΑΣΧΑΛΟΥΔ 19:00-21:15  Ειδικά θέματα ΔΔ (ΕΚΕ) 6 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ

2416:30-18:45

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 8

19:00-21:15 Πληροφοριακά συστήματα και ηλ Κεχρής

2516:30-18:45

 

 

2616:30-18:45

 

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση

Βράνα

27

 

28

 

29

30

 

31

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2022

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

29

 

30

 

31

 

1

 

2

Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση

6-7 μ.μ.

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

6

Επικοινωνία Διαχείριση κρίσεων 

6-7.30

7

 

 

8

 

9

Πληροφοριακά συστήματα και ηλ.

6-

 

10

 

 

11

 

 

12

13

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

14

Διαχείριση έργων και  προγραμμάτων 

6-

 

15

 

16

Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση

6-6.40

 

17

 

18

 

19

 

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

27

 

28

ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

29

 

30

 

1

 

2