Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών 18/4 & 19/4/2022

 

Οι  παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ηλεκτρονική αίθουσα zoom με κωδικό : 93618447078 στις 19.04.2022

 

 

Επιτροπή

 Φοιτητής

ΘΕΜΑ

Ημερ.

Ωρα

Βράνα Βασιλική

Καραβασίλης Γεώργιος

Σαμολαδάς Ιωάννης

Μπίκου Ελένη

Εργασιακή ικανοποίηση και υποκίνηση των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού.

19/4/2022

4.00 μ.μ

Πασχαλούδης Δημήτριος

Αηδόνης Δημήτριος

Σαμολαδάς Ιωάννης

Κολτσίδα Αλεξάνδρα

Αξιολόγηση Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας: η περίπτωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

19/4/2022

4.20 μ.μ

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Σαμολάδας Ιωάννης

Βυσόκαλη Ελένη

Tηλεργασία λόγω πανδημίας: συχνότητα και μέσα, στάσεις, σχέσεις εμπιστοσύνης και υποστήριξης

19/4/2022

4.40μ.μ

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Σαμολάδας Ιωάννης

 

Καλόγηρος Βασίλειος

Ο ψηφιακός πολίτης και η δημόσια διαβούλευση σχεδίων νόμου

 

19/4/2022

5.00μ.μ

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Σαμολάδας Ιωάννης

Καραγιαννίδης Πέτρος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ασφαλιστικών ταμείων. Μέτρηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-efka.

19/4/2022

5.20μ.μ

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Σαμολάδας Ιωάννης

Μαυρίδου Σουλτάνα

Μαυρίδου Σουλτάνα

19/4/2022

5.40 μ.μ

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Σαμολάδας Ιωάννης

Παππά Παναγιώτα

Η επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την επαγγελματική τους εξουθένωση. Η περίπτωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών

19/4/2022

6.00μ.μ

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Σαμολάδας Ιωάννης

Καφέ Βασιλική

Η ικανοποίηση των πολιτών από τη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών: Η περίπτωση των Δ.Ο.Υ.

19/4/2022

6.20μ.μ

 

 

Οι  παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ηλεκτρονική αίθουσα zoom με κωδικό :  93301690155 στις 18.04.2022

 

 

Επιτροπή

 Φοιτητής

ΘΕΜΑ

Ημερ.

Ωρα

Γιοβάνης Νικόλαος

Καραγιώργος Αλκιβιάδης

Κων/ νίδης Χρήστος

Ζορμπά Δήμητρα

Το φαινόμενο της επαγγελματική εξουθένωση στην Διεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου

18/4/2022

5.00 μ.μ

Γιοβάνης Νικόλαος

Καραγιώργος Αλκιβιάδης

Κων/ νίδης Χρήστος

Μαλούδη Μάρθα

Η επίπτωση του εργασιακού άγχους στην ικανοποίηση και την απόδοση των εργαζόμενων. Μελέτη περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

18/4/2022

5.20 μ.μ

Γιοβάνης Νικόλαος

Καραγιώργος Αλκιβιάδης

Κων/ νίδης Χρήστος

 

Λάμπρου Στυλιανή

Η λειτουργία της αξιολόγησης της απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού – Μελέτη του κλα΄δυο των δικαστικών Υπαλλήλων- Προσέγγιση στον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων (Ν4798/2021)

18/4/2022

5.40μ.μ

Γιοβάνης Νικόλαος

Καραγιώργος Αλκιβιάδης

Κων/ νίδης Χρήστος

 

 

Ντόντη Μαρία

Ηγεσία, παρακίνηση και εργασιακή δέσμευση. Η περίπτωση των Δασικών Υπηρεσιών Μακεδονίας-Θράκης.

18/4/2022

6.00μ.μ

Γιοβάνης Νικόλαος

Καραγιώργος Αλκιβιάδης

Κων/ νίδης Χρήστος

 

Τσιώνη Ελένη

Μελέτη  της εργασιακής ικανοποίησης του προσωπικού στο Νοσοκομείο Σερρών

18/4/2022

6.20μ.μ

Γιοβάνης Νικόλαος

Καραγιώργος Αλκιβιάδης

Κων/ νίδης Χρήστος

 

Παναγιωτίδου Μαρία

Διερεύνηση του άγχους στους Νοσηλευτές που εργάζονται στις κλινικές COVIDκαι ΜΕΘ κατά την περίοδο της πανδημίας.  

18/4/2022

6.40 μ.μ

Κων/ νίδης Χρήστος

Γιοβάνης Νικόλαος

Καραγιώργος Αλκιβιάδης

 

Πλιόσκα Πασχαλία

Μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης των υπαλλήλων στους Δήμους

18/4/2022

7.00μ.μ

Κων/ νίδης Χρήστος

Γιοβάνης Νικόλαος

Καραγιώργος Αλκιβιάδης

 

Σπυρόπουλος Παναγιώτης

Η επίδραση της γραφειοκρατείας στην αποδοτικότητα των εργαζομένων της ΠΚΜ. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

18/4/2022

7.20μ.μ

Κων/ νίδης Χρήστος

Γιοβάνης Νικόλαος

Καραγιώργος Αλκιβιάδης

 

Ριζοπούλου Ευανθία

Η επίδραση των συνεργειών των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τα ΤΕΙ στη Διοίκηση τους και στον τρόπο λήψης αποφάσεων εντός αυτών. Η περίπτωση του ΔΙΠΑΕ

18/4/2022

7.40μ.μ

 

 

 

Οι  παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ηλεκτρονική αίθουσα zoom με κωδικό :  93618447078 στις 18.04.2022

 

 

Επιτροπή

 Φοιτητής

ΘΕΜΑ

Ημερ.

Ωρα

Παντελίδης Παναγιώτης

Φραγκίδης Γαρύφαλλος

Κων/νίδης Χρήστος

Χασιώτου Αικατερίνη

Διερεύνηση της φορολογικής πρακτικής οργανισμών μετά από συγχωνεύσεις στην Ελλάδα

18/4/2022

10.00 π.μ

Παντελίδης Παναγιώτης

Παζάρσκης Μιχαήλ

Κων/νίδης Χρήστος

Γκατσιού Μαρία

Ανάλυση και αξιολόγηση συγχωνεύσεων- συνενώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μια δομημένη βιβλιογραφική επισκόπηση και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

18/4/2022

10.20 π.μ

 

Οι  παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ηλεκτρονική αίθουσα zoom με κωδικό :  94860349198

 

 

 

Επιτροπή

 Φοιτητής

ΘΕΜΑ

Ημερ.

Ωρα

Μουζά Άννα Μαρία

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Φραγκίδης Γαρυφάλλος

Καρακώστας Κυριάκος

Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης σχετικά με τις νέες διαδικασίες αξιολόγησης.

18/4/2022

4.00 μ.μ

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Μουζά Άννα Μαρία

Φραγκίδης Γαρυφάλλος

 

Πιτάκη Ελένη

Η Ηθική Παρενόχληση στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Σερρών.

18/4/2022

4.20μ.μ

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Μουζά Άννα Μαρία

Φραγκίδης Γαρυφάλλος

Αραμπάς Παναγιώτης

Ο ρόλος της διοίκησης στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας στο διδακτικό προσωπικό του δημόσιου σχολείου

18/4/2022

4.40 μ.μ

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Μουζά Άννα Μαρία

Φραγκίδης Γαρυφάλλος

 

Γρηγορούδη Ευθαλία

Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού και επαναπατρισμός: έρευνα για τις προϋποθέσεις επιστροφής τους

18/4/2022

5.00 m.m