Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2017

 

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 4o κύκλο του Π.Μ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. (διεύθυνση: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Π.Μ.Σ στη Δημόσια Διοίκηση, Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος