Χορήγηση υποτροφιών για το Γ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Aνακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. 1/21-02-2017 απόφαση της Σ.Ε. θα χορηγηθούν τρεις (3) μερικές υποτροφίες επίδοσης στους φοιτητές  που ολοκλήρωσαν το σύνολο των υποχρεώσεών τους στο Β’ εξάμηνο και πέτυχαν τη μεγαλύτερη μέση βαθμολογία, από τις οποίες οι 2 θα χορηγηθούν σε φοιτητές που ακολούθησαν τον κλάδο Δημόσια Διοίκηση και 1 σε φοιτητή που ακολούθησε τον κλάδο Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων. Οι υποτροφίες θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων του Γ΄εξαμήνου.

Σύμφωνα με την αριθμ. 4/20-07-2017 οι δικαιούχοι φοιτητές της κατεύθυνσης Δημόσια Διοίκηση είναι οι α) Α.Μ. 51 με μέση βαθμολογία 10 ,β) Α.Μ. 48 με μέση βαθμολογία 9,86 και της Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων α) Α.Μ. 69 με μέση βαθμολογία 9,84. Οι παραπάνω φοιτητές θα απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής της Β δόσης των διδάκτρων του τρίτου εξαμήνου και θα ειδοποιηθούν και από τη Γραμματεία.

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

Δημήτριος Πασχαλούδης