Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Σαράτση Γεώργιου

Tην Tετάρτη 27.09.2017 και ώρα 14.00 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Σαράτση Γεώργιου με θέμα "Η ιδιότητα του Κληρικού και οι συμβατές με αυτήν «κοσμικές φροντίδες»" , ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Τζουμέρκα Παναγιώτη, Σταμκόπουλο Γρηγόριο, Λιάντα Γρηγόριο. Η παρουσίαση θα γίνει στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

 

                                                                                                Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Δημήτριος Πασχαλούδης