Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδ. Έτους 2022-23 06 Μαϊος 2022
Πρόσκληση ενδιαφέροντος φοιτητών 2020-21 17 Μαϊος 2020
Αποτελέσματα απαλλαγής τελών φοίτησης 2019-20 19 Φεβρουαρίου 2020
Απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης έτος 2019-20 05 Νοεμβρίου 2019
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 28 Ιουνίου 2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 22 Απριλίου 2019
Ανακοίνωση απαλλαγής τελών φοίτησης 18 Δεκεμβρίου 2018
Νέο Σεμινάριο Grow Greek Tourism Online της Google: How to Design & Build a Website 08 Νοεμβρίου 2018
Απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης 25 Οκτωβρίου 2018
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 18 Σεπτεμβρίου 2018