Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Πρόσκληση ενδιαφέροντος φοιτητών 2020-21 17 Μάιος 2020
Αποτελέσματα απαλλαγής τελών φοίτησης 2019-20 19 Φεβρουάριος 2020
Απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης έτος 2019-20 05 Νοέμβριος 2019
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 28 Ιούνιος 2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 22 Απρίλιος 2019
Ανακοίνωση απαλλαγής τελών φοίτησης 18 Δεκέμβριος 2018
Νέο Σεμινάριο Grow Greek Tourism Online της Google: How to Design & Build a Website 08 Νοέμβριος 2018
Απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης 25 Οκτώβριος 2018
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 18 Σεπτέμβριος 2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 03 Αύγουστος 2018