Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ανακοίνωση απαλλαγής τελών φοίτησης 18 Δεκέμβριος 2018
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής του Θεόδωρου Δεληγιάννη 18 Δεκέμβριος 2018
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής της Ματζιάρη Ειρήνης Ελένης 14 Δεκέμβριος 2018
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής του Βαρδάκα Στέφανου 13 Νοέμβριος 2018
Νέο Σεμινάριο Grow Greek Tourism Online της Google: How to Design & Build a Website 08 Νοέμβριος 2018
Απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης 25 Οκτώβριος 2018
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 18 Σεπτέμβριος 2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 03 Αύγουστος 2018
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής του Σταύρου Φέτκου 27 Ιούνιος 2018
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής της Καλλιρρόης Κουβοπούλου 27 Ιούνιος 2018