Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 22 Απρίλιος 2019
Ανακοίνωση απαλλαγής τελών φοίτησης 18 Δεκέμβριος 2018
Νέο Σεμινάριο Grow Greek Tourism Online της Google: How to Design & Build a Website 08 Νοέμβριος 2018
Απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης 25 Οκτώβριος 2018
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 18 Σεπτέμβριος 2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 03 Αύγουστος 2018
Oρκωμοσία και απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης 06 Ιούνιος 2018
Νέο Σεμινάριο Digital Marketing: Search, Display & Social από το Grow Greek Tourism Online της Google 05 Μάρτιος 2018
Εξετάσεις Δημητρίου "Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διοίκηση" 25 Ιανουάριος 2018
Σεμινάριο Grow Greek Tourism Online της Google για τους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Σέρρες 07 Νοέμβριος 2017