Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας της Γκουγκούφκα Στυλιανής

Την Πέμπτη 15.02.2018 και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Γκουγκούφκα Στυλιανής με θέμα "Διερεύνηση εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα - Μελέτη περίπτωσης: Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Γιοβάνη Νικόλαο, Τσουρέλα Μαρία και Βράνα Βασιλική.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης