Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας του Μπόρτα Γεώργιου

Την Τετάρτη 21.03.2018 και ώρα 15.00 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Μπόρτα Γεώργιου με θέμα "Χρηματοοικονομική διαχείριση των Δήμων μέσω του Προϋπολογισμού" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Παντελίδη Παναγιώτη και Γιοβάνη Νικόλαο.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης