Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας της Βουρουτζίδου Ουρανίας

Την Παρασκευή 20.04.2018 και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας  Βουρουτζίδου Ουρανίας με θέμα "Κρίσιμοι Παράγοντες Εταιρικής Διακυβέρνησης. Συνεισφορά Εσωτερικού Ελέγχου και Συστατικών του" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Πασχαλούδη Δημήτριο και Τσουρέλα Μαρία.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης