Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Kαρακάση Αλέξανδρου

Tη Δευτέρα 23.04.2018 και ώρα 10.00 π.μ. θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Kαρακάση Αλέξανδρου με θέμα "Τα Πατριαρχικά ιδρύματα στο εξωτερικό και η διοικητική οργάνωση αυτών. (Από το 1992 έως σήμερα). Συμβολή στη Διοίκηση Εκκλησιαστικών Μονάδων", ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Λιάντα Γρηγόριο, Σταμκόπουλο Γρηγόριο και Τζουμέρκα Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα γίνει στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

 

                                                                                                Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Δημήτριος Πασχαλούδης