Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας της Σίσκου Παναγιώτας

Τη Δευτέρα 23.04.2018 και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Σίσκου Παναγιώτας με θέμα "Αξιολόγηση του Μηχανισμού Είσπραξης των Ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών Οφειλών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με Μελέτη Περίπτωσης το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Γιοβάνη Νικόλαο, Κωνσταντινίδη Χρήστο και Βράνα Βασιλική.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης