Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής του Χούκλη Μαρίνου

Την Τρίτη 29.05.2018 και ώρα 17.30  θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Χούκλη Μαρίνου με θέμα "Διαχείριση Συγκρούσεων στο χώρο της Εκπαίδευσης. Μελέτη Περίπτωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.  Βράνα Βασιλική, Καραβασίλης Ιωάννης, Καραβασίλης Γεώργιος.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης