Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής της Μακράκη Φωτεινής

Την Τρίτη 29.05.2018 και ώρα 18.00  θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Μακράκη Φωτεινής με θέμα "Ικανοποίηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών από τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες του ΚΕΔΔΥ  Σερρών" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Βράνα Βασιλική, Καραβασίλης Ιωάννης, Καραβασίλης Γεώργιος.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης