Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής της Βασιλικής Αθανασάκη

Την Τετάρτη 27.06.2018 και ώρα 10.00  θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Βασιλικής Αθανασάκη με θέμα "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πασχαλούδη Δημήτριο, Γιοβάνη Νικόλαο, Φραγκίδη Γαρύφαλλο.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης