Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής της Καλλιρρόης Κουβοπούλου

Την Δευτέρα 02.07.2018 και ώρα 12.30  θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Καλλιρρόης Κουβοπούλου με θέμα "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Γιοβάνη Νικόλαο, Παζάρσκη Μιχαήλ, Δρογαλά Γεώργιο.

 

                                                                          Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

                                                                          Δημήτριος Πασχαλούδης