Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής του Σταύρου Φέτκου

Την Δευτέρα 02.07.2018 και ώρα 13.00  θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Σταύρου Φέτκου με θέμα "Σχεδιασμός και εφαρμογή του Balance Score Card για ΝΠΔΔ Δήμων με δομές αθλητισμού" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Γιοβάνη Νικόλαο, Παζάρσκη Μιχαήλ, Δρογαλά Γεώργιο.

 

                                                                          Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

                                                                          Δημήτριος Πασχαλούδης