Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής της Ματζιάρη Ειρήνης Ελένης

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ματζιάρη Ειρήνης Ελένης με θέμα: " Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες μονάδες υγείας" την Πέμπτη 20.12.2018 και ώρα 15.00 με επιτροπή: Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο και Τσουρέλα Μαρία.