Ανακοίνωση απαλλαγής τελών φοίτησης

Οι φοιτητές του ΠΜΣ που δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης, σύμφωνα με την απόφαση της 3ης/11.12.2018 συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, είναι οι παρακάτω (αναφέρονται οι Αριθμοί Μητρώου):

 •     185
 •     228
 •     162
 •     177
 •     186
 •     168
 •     213
 •     230
 •     209
 •     221
 •     179
 •     170
 •     226

Οι φοιτητές που έκαναν αίτηση και δεν αναφέρονται στην παραπάνω λίστα, απορρίπτονται λόγω υπέρβασης του  εισοδήματος από το ανώτερο όριο που ορίζει ο νόμος.