Αποτελέσματα απαλλαγής τελών φοίτησης 2019-20

Οι φοιτητές του ΠΜΣ που δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης, σύμφωνα με την απόφαση της 1ης/09.01.2020 συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, είναι οι παρακάτω (αναφέρονται οι Αριθμοί Μητρώου):

 • 279
 • 242
 • 262
 • 299
 • 301
 • 260
 • 250
 • 308
 • 254
 • 311
 • 316

Οι φοιτητές που έκαναν αίτηση και δεν αναφέρονται στην παραπάνω λίστα, απορρίπτονται λόγω υπέρβασης του εισοδήματος από το ανώτερο όριο που ορίζει ο νόμος.