Οδηγίες για την απόκτηση κωδικών για την προσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Ενεργοποίηση του λογαριασμού:  θα κάνετε του μέσω του Ιστοσελίδα δημιουργίας ακαδημαϊκών κωδικών: https://uregister.cm.ihu.gr/ Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας και ανάκτησης κωδικών http://www.teicm.gr/userfiles/files/uregister_for_students.pdf

 Δήλωση μαθημάτων

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός θα χρησιμοποιείται για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος και ιδίως στην ηλεκτρονική Γραμματεία, μέσω της οποίας θα κάνετε   τη δήλωση μαθημάτων

Ο φοιτητής οφείλει να δηλώσει τα μαθήματα εντός της ημερομηνίας που αναγράφεται στην ανακοίνωση κυρίως το εαρινό εξάμηνο που υπάρχουν μαθήματα επιλογής, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει δικαίωμα να εξεταστεί στα δηλωθέντα μαθήματα στην αντίστοιχη εξεταστική.

Απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας

Για την απόκτηση ακαδημαϊκης Ταυτότητας –(πάσο) πρέπει να μεταβεί  στην ιστοσελίδα http://academid.minedu.gov.gr/procedure με όνομα χρήστη και κωδικό  ίδιους με τους κωδικούς πρόσβασης στο egram.

 

Εκτύπωση βεβαίωσης

 

Για τη εκτύπωση βεβαίωσης πληροφορίες υπάρχουν: https://cm.ihu.gr/index.php?id=1023

Οι ιστοσελίδες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο υπάρχουν και στην κεντρική ιστοσελίδα http://teicm.gr/.

 

Η γραμματεία του Τμήματος σας συγχαίρει για την εισαγωγή σας, σας εύχεται καλές σπουδές και ευελπιστεί σε μια καλή και δημιουργική συνεργασία.