ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σύμφωνα με γνωμοδοτικό σημείωμα της Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, λόγω της επιδημιολογικής κρίσης που υπάρχει, τα σχετικά πιστοποιητικά της ορκωμοσίας θα αποστέλλονται στην οικία των διπλωματούχων  κατόπιν αποστολής υπεύθυνης δήλωσης (με το γνήσιο της υπογραφής) προς αντικατάσταση της ιδιόχειρης υπογραφής στο βιβλίο καθομολόγησης,  με δική σας χρέωση.
Η υπεύθυνη δήλωση θα αποταλλεί με υπηρεσία ταχυμεταφορών και ταυτόχρονα θα γίνει η παραλαβή των δικαιολογητικών.
 

Από τη Γραμματεία