Δωρεάν σίτιση φοιτητών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012 για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ( 3 εξάμηνα), .εάν επιθυμούν δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολης Σερρών μέχρι την Παρασκευή 04.03.2022 και ώρα 12.00.

Πληροφορίες στο σύνδεσμο https://cm.ihu.gr/index.php?id=6060