Αποτελέσματα απαλλαγής διδάκτρων.

Οι δικαιούχοι απαλλαγής διδάκτρων λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώθηκαν προσωπικά με e-mail.