Συνεντεύξεις υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το με τίτλο “Δημόσια Διοίκηση” του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το ακ. έτος 2022-23.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν πλήρη φάκελο, προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Η τελική τους δηλαδή αξιολόγηση και κατάταξη θα ολοκληρωθεί με προσωπική τους συνέντευξη την Τρίτη 13/09 για το τμήμα των Σερρών και την Τετάρτη 14/9 για το τμήμα της Κατερίνης σύμφωνα με το πρόγραμμα (ημέρα, ώρα), που σημειώνεται παρακάτω, θα συνδεθείτε στην ηλεκτρονική αίθουσα σύμφωνα με το επώνυμο σας (είναι από έως,  δλδ αν σας λένε Παπαδόπουλο συνδέεστε στις 18.00, διότι είστε ανάμεσα στο Κ -Μ)   θα υπάρχει waiting room και θα περιμένετε να σας δεχτεί η επιτροπή.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και τη σύνταξη του τελικού πίνακα αξιολογικής κατάταξής, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους υποψήφιους, να συζητήσουν μαζί τους και να σχηματίσουν έτσι μια πληρέστερη εικόνα για τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητάς τους, που αποτελούν πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης για τη δεύτερη φάση : την ικανότητά τους για επικοινωνία με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση τους, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητά τους, την ομαδικότητα και την προδιάθεσή τους για σκληρή εργασία.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/j/97579610246  για το τμήμα των Σερρών σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΡΙΤΗ 13/09

ΩΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

16.00

17.00

ΑΝΑΣ

ΚΑΜΗΛ

17.00

18.00

ΚΑΝΤ

ΜΟΣΧ

18.00

19.00

ΜΠΑΚ

ΣΕΚΟ

19.00

20.00

ΝΑΛΜ

ΧΙΝΑ

 

Μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/j/97579610246  για το τμήμα των Κατερίνης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9

ΩΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

16.00

17.00

ΑΘΑΝ

ΙΤΣΟ

17.00

18.00

ΚΑΡΑΜ

ΜΑΥΡ

18.00

19.00

ΜΕΛΛ

ΠΑΠΑΔ

19.00

20.00

ΠΑΠΑΚ

ΧΗΤ

 

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα καλύψουν τις θέσεις, που προσφέρονται, θα γίνει με βάση την τελική κατάταξη των υποψηφίων στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ΠΜΣ του Τμήματός μας.

 

 

 

                                                         Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

                                                    Δρ. Πασχαλούδης Δημήτριος

                                                               Καθηγητής