ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)ΣΑ

Εαρινό εξάμηνο 2022-23

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ

Τίτλος Μαθήματος

Τύπος

ΔΜ

101

Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής στον Δημόσιο Τομέα

ΥΠ

6

102

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς

ΥΠ

6

103

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

ΥΠ

6

104

Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών

ΥΠ

6

105

Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διοίκηση

ΥΠ

6

 

Σύνολο

 

30

 

Link μαθημάτων: https://zoom.us/j/95803309042?pwd=Tmtqcm1jamxuN1pXbzJzNjY1dVJmdz09

Zoom ID: 958 0330 9042  | Passcode: 218972