Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Σαγίρη Δήμητρας και Παπακωνσταντίνου Στάθη 23 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Σωπιάδου Άννας - Σοφίας [Κατερίνη] 23 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Ιωακειμίδου Αναστασίας [Κατερίνη] 21 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Φακάκη Αθανασίας 20 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Παπαδοπούλου Μητροδώρας 16 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Αντωνοπούλου Μαρίας και Παλάση Κυριακής 15 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Βεργίδου Ειρήνης [Κατερίνη] 15 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Παπαθανασίου Ελευθερίας [Κατερίνη] 14 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Κολλιόπουλου Δημήτριου, Μπιτζίδη Νικόλαου και Κραντώνη Δήμητρας 13 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Δημητρίου Γεωργίας [Κατερίνη] 10 Μάιος 2019