Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Κυρτάσογλου Φωτεινής, Λαμπονίκου Νικόλαου και Δαμασκηνού Κρυσταλλίας

Την Τετάρτη 08/05/2019 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Κυρτάσογλου Φωτεινής με θέμα "Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Διερεύνηση εργασιακής ικανοποίησης ως πηγή διασφάλισης υψηλής ποιότητας φροντίδας" και τριμελή επιτροπή τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία και Γιοβάνη Νικόλαο.

Την Πέμπτη 09/05/2019 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Λαμπονίκου Νικόλαου με θέμα "Εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στους Δήμους του Ν. Πιερίας" και τριμελή επιτροπή τους Γιοβάνη Νικόλαο, Βράνα Βασιλική και Κωνσταντινίδη Χρήστο.

Την Πέμπτη 09/05/2019 και ώρα 13:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Δαμασκηνού Κρυσταλλίας με θέμα "Εργασιακές σχέσεις: Διαπροσωπικές και συνεργατικές σχέσεις μεταξύ διοίκησης – εργαζομένων και των εργαζομένων μεταξύ τους. Η επίδρασή τους στην παρακίνηση, ικανοποίηση και απόδοση  των υπαλλήλων. Έρευνα σε υπαλλήλους ΟΤΑ α’ βαθμού." και τριμελή επιτροπή τους Γιοβάνη Νικόλαο, Βράνα Βασιλική και Κωνσταντινίδη Χρήστο.