Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Δημητρίου Γεωργίας [Κατερίνη]

Την Τετάρτη 15/05/2019 και ώρα 12:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Δημητρίου Γεωργίας με θέμα "Διερεύνηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από τις μεθόδους και τα εργαλεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας: η Περίπτωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων" και τριμελή επιτροπή τους Αηδόνη Δημήτριο, Φωλίνα Δημήτριο και Αχίλλα Χαρίσιο.