Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Παπαθανασίου Ελευθερίας [Κατερίνη]

Την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Παπαθανασίου Ελευθερίας με θέμα "Συναισθηματική νοημοσύνη και εργασιακή ικανοποίηση στο δημόσιο τομέα: Η περίπτωση του Δήμου Κατερίνης" και τριμελή επιτροπή τους Σταφυλά Αμαλία, Φωλίνα Δημήτριο και Αχίλλα Χαρίσιο.