Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Βεργίδου Ειρήνης [Κατερίνη]

Την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Παπαθανασίου Ελευθερίας με θέμα "Ικανοποίηση εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών" και τριμελή επιτροπή τους Σταφυλά Αμαλία, Φωλίνα Δημήτριο και Αχίλλα Χαρίσιο.