Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Αντωνοπούλου Μαρίας και Παλάση Κυριακής

Την Τρίτη 21/05/2019 και ώρα 15:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Αντωνοπούλου Μαρίας με θέμα "Μεταμόρφωση μίας πόλης σε έξυπνη πόλη. Η περίπτωση του Δήμου Κατερίνης." και επιβλέπουσα την Τσουρέλα Μαρία.

Την Τρίτη 21/05/2019 και ώρα 15:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Παλάση Κυριακής με θέμα "Μελέτη για την επαγγελματική ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία σε σχέση με την επαγγελματική τους εξουθένωση. Η περίπτωση των νοσηλευτών του νοσοκομείου Σερρών στα κλειστά τμήματα." και επιβλέπουσα την Τσουρέλα Μαρία.