Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Φακάκη Αθανασίας

Την Πέμπτη 23/05/2019 και ώρα 13:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Φακάκη Αθανασίας με θέμα "Διερεύνηση εργασιακής ικανοποίησης Δικαστικών Υπαλλήλων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Η Μελέτη Περίπτωσης των Πρωτοδικείων Σερρών και Θεσσαλονίκης" και τριμελή επιτροπή τους Γιοβάνη Νικόλαος, Παζάρσκη Μιχαήλ και Κωνσταντινίδη Χρήστο.