Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Ιωακειμίδου Αναστασίας [Κατερίνη]

Την Τετάρτη 29/05/2019 και ώρα 12:15 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Ιωακειμίδου Αναστασίας με θέμα "Ψηφιοποίηση αρχείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας" και τριμελή επιτροπή τους Φωλίνα Δημήτριο, Αηδόνη Δημήτριο και Αχίλλα Χαρίσιο.